Stachema - stavebná chémia, chémia pre život

O nás

Spoločnosť STACHEMA BRATISLAVA bola založená v roku 1991. Od tohto roku sa ponuka stavebnej chémie neustále rozširuje. Nové produkty reagujú na potreby stavebnej praxe. Rozvoj spoločnosti je postavený na vlastnom vývojovom programe a schopnosti prispôsobovať tomu výrobnú činnosť. bNeoddeliteľnou súčasťou stratégie firmy je vysoko kvalifikované technologické poradenstvo/b. Firma je jediným tuzemským výrobcom a dodávateľom kompletného sortimentu stavebnej chémie.

Suroviny pre výrobu stavebnej chémie zabezpečujeme prevažne z tuzemských zdrojov, čiastočne dovozom zo bSRN, Rakúska, Talianska/b. Všetky naše produkty sú vyrábané tak, aby spĺňali hygienické, technické a ekologické požiadavky vyplývajúce z európskych a tuzemských zákonov, noriem a predpisov.

span lang=ENbFirma je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009. Všetky naše výrobky majú certifikát vnútropodnikovej kontroly a tým máme možnosť označovať výrobky európskou značkou zhody. /b/span

ullilink fileadmin/user_upload/subory_na_stiahnutie/ISO_certifikaty/ISO_9001_-_SJ.PDF - download Initiates file downloadCertifikát span lang=ENISO 9001 /spanbspan lang=EN/span/b(SJ)/link/lililink fileadmin/user_upload/subory_na_stiahnutie/ISO_certifikaty/ISO_9001_-_AJ.PDF - download Initiates file downloadCertifikát span lang=ENISO 9001 /span(AJ /linklink fileadmin/user_upload/subory_na_stiahnutie/ISO_certifikaty/ISO_9001_-_AJ.PDF - download Initiates file download)/link/lililink fileadmin/user_upload/subory_na_stiahnutie/ISO_certifikaty/ISO_9001_-_RJ.PDF - download Initiates file downloadCertifikát span lang=ENISO 9001 /span(RJ /linklink fileadmin/user_upload/subory_na_stiahnutie/ISO_certifikaty/ISO_9001_-_RJ.PDF - download Initiates file download)/link/li/ul

Produkty

bSTACHEMA Bratislava/b je spoločnosť, ktorá cez bvýrobu stavebnej chémie/b ponúka technicko-ekonomické riešenia v oblasti bvýroby betónu/b, bpovrchových úprav betónu/b a v oblasti bchemických prípravkov na drevo, bazény a pre veterinu/b.

Skúšobné laboratórium - stavebná chémia

Spoločnosť STACHEMA Bratislava s.r.o. získala bosvedčenie onbsp;akreditácii Skúšobného laboratória STACHEMA/b snbsp;platnosťou odnbsp; 23.12.2009. Akreditované skúšobné laboratórium STACHEMA vykonáva bvzorkovanie /b(mimo rozsah akreditácie) anbsp;bakreditované skúšky/b nasledovných skúšaných stavebných materiálov anbsp;výrobkov:

bSkúšanie čerstvého betónu/b (stanovenie konzistencie, stanovenie obsahu vzduchu, stanovenie objemovej hmotnosti čerstvej zmesi), bskúšanie zatvrdnutého betónu/b (stanovenie rozmerov anbsp; objemovej hmotnosti zatvrdnutého betónu, stanovenie pevnosti vnbsp;tlaku, pevnosti vnbsp;ťahu pri ohybe a ďalšie), bskúšky prísad/b (stanovenie homogenity anbsp;farby, hustoty, obsahu sušiny, vlhkosti a nasiakavosti betónu a i.), bvybrané skúšky prímesí do betónu druhu Inbsp;anbsp;druhu II/b, bvybrané skúšky kameniva do betónu anbsp;mált/b, bskúšky drobných betónových výrobkov/b.nbsp;

viac informácií o laboratóriu